Blog

Obchodování s akciemi a dluhopisy, s kryptoměnami a na forexovém trhu nemusí být vhodné pro všechny investory, protože představuje vysoce spekulativní a rizikovou investici. Forex jako pákový finanční nástroj může mít za následek ztrátu přesahující počáteční vklad. Před zahájením obchodování Vám důrazně doporučujeme seznámit se se všemi potencionálními riziky související s obchodování CFD a FX, stejně jako s pravidly obchodování těchto finančních nástrojů. Dále prohlašujeme, že provozovatel aequitas-trading.eu nezahrnuje propagaci konkrétních investičních služeb ve smyslu §32 odst. 1, písmeno c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ani jakékoliv nabízení konkrétních investičních služeb nebo doporučení. Společnost spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.

Zdravá firma

Děkujeme společnosti Imper CZ za jejich hodnocení v rámci otevřeného ratingu ZDRAVÁ FIRMA Patříme mezi 1% finančně nejstabilnějších společností v České republice pro rok 2019!