Jsme aktivní investoři

Naše činnost

Go to Aktivní investice

Aktivní investice

Po několikaleté zkušenosti v investování na kapitálovém trhu investujeme vlastní prostředky do vysoce likvidních aktiv, kterými jsou primárně akciové tituly a spekulace na měnovém trhu.

Go to Private equity

Private equity

Naše společnost dále investuje do zajímavých projektů. Naši správci hledají zajímavé zhodnocení prostředků a investujeme do fungujících malých a středně velkých podniků se zajímavou nabídkou výrobků či služeb a slibným potenciálem růstu.

Go to vzdělání investorů

vzdělání investorů

Naše zkušenosti si nenecháváme pro sebe. Pořádáme různé druhy školení, individualního charakteru a také semináře, které jsou zaměřené na aktualní problematiku z oboru investovaní.

Go to Publikační činnost

Publikační činnost

V rámci našich aktivit pravidelně vydáváme články, které odhalují náš pohled na aktualní ekonomickou situaci. Či naše zamyšlení nad trhem..

Máte projekt, kde hledáte investora? Či prodáváte firmu?

Kdo stojí za společností?

Po pěti letech práce v managemantu obchodníků s cenými papíry a sedmi letech samostatného obchodování na kapitálovém trhu se rozhodl k založení této společnosti v domění, že dokáže dát obchodníkům nový směr.

Co o nás říkají naší klienti ?

Máte zájem o vzdělání v oboru investic a našeho know how?

Aktuality

Obchodování s akciemi a dluhopisy, s kryptoměnami a na forexovém trhu nemusí být vhodné pro všechny investory, protože představuje vysoce spekulativní a rizikovou investici. Forex jako pákový finanční nástroj může mít za následek ztrátu přesahující počáteční vklad. Před zahájením obchodování Vám důrazně doporučujeme seznámit se se všemi potencionálními riziky související s obchodování CFD a FX, stejně jako s pravidly obchodování těchto finančních nástrojů. Dále prohlašujeme, že provozovatel aequitas-trading.eu nezahrnuje propagaci konkrétních investičních služeb ve smyslu §32 odst. 1, písmeno c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ani jakékoliv nabízení konkrétních investičních služeb nebo doporučení. Společnost spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.